Scanxgroup & Haman

Vi vokser og utvider oss i Skandinavia

Nyopprettede Scandinavian Experience Group (Scan X Group), som eies av Fotspor Holding, har kjøpt opp det svenske byrået Scandinavian Incentive, som ligger under HamanGroup. Scan X Group skal fungere som en paraplybedrift for eventbyråer innen MICE-segmentet, hvor vi finner Fotspor Event (Oslo) og Scandinavian Incentives (Stockholm). 

Både Fotspor Event og Scandinavian Incentives arbeider innen MICE-segmentet (Meetings, Incentives, Conferences, and Events) som organiserer events for større grupper innen forretningsmarkedet.

Formålet med oppkjøpet er å kunne tilrettelegge for rammeavtaler på tvers av landegrensene.

– Vi ønsker å kunne gi våre kunder et bredt tilbud både i og utenfor Skandinavia, forteller Håkon Wåge-Lorentzen, eier av Fotspor Holding og Byråleder i Fotspor Event. – Tanken på å etablere oss i Sverige hadde jeg gått med lenge før jeg fikk en hyggelig mail fra Annette Karlsson i Scandinavian Incentives.

Sterkere sammen 

Annette Karlsson er en av gründerne i Scandinavian Incentives. Selskapet er en del av HamanGroup, med kontorer i både Norge, Stockholm, Finland og Tyskland. Hennes ambisjoner med Scandinavian Incentives var å dekke hele Norden innen MICE-segmentet, men hun har nå valgt å selge i stedet.

– Tiden strakk bare ikke til, sier Karlsson. – Selv om ambisjonene for vekst var til stedet, hadde vi ikke kapasitet til å lykkes med dette. Man kan si at byrået er vår lille baby, og vi ønsker at det skal kunne fortsette å utvikle seg videre, men da trenger vi en sterk storebror i ryggen.

Storebroren i dette tilfellet blir Scan X Group. Scan X Group er også eier av Fotspor Event, som nettopp vant Luxury Travel Guide Award for sitt unike arbeid innen MICE-segmentet i Norge.

– Vi hadde allerede vært i kontakt med et par byråer i Sverige for å snuse på muligheten rundt utvidelse, men uten særlig hell. Etter første møte med Annette i Scandinavian Incentives fant vi raskt ut at vi hadde de samme tankene og ideene for samarbeid og vekst, fortsetter Håkon.

For Annette var det viktig å finne en god partner som kunne utvikle selskapet videre, noe hun selv ikke hadde kapasitet til. Det og mer fant hun i Scan X Group, og signering av kontrakten fant sted rett før sommeren.

Bedre synergier 

Oppkjøpet av Scandinavian Incentives vil ikke endre på driften, og kjernevirksomheten vil fortsatt være den samme.

– Scandinavian Incentives har gjort det bra i mange år så selskapet skal beholde både navn og virksomhet, forteller Håkon. – Det eneste vi vil gjøre er å spille hverandre gode ved å utvikle våre styrker til å kunne tilby flere tjenester innen MICE-segmentet.

Synergier mellom selskapene, partnere og destinasjoner er også veldig viktig. Nye kontrakter vil inngås i Scan X Group for å innebefatte begge datterselskapene. Dette vil ha store utslag for samarbeid og drift fremover.

For å sikre en jevn overtagelse skal Annette sitte i styret ut 2018. Dette vil ha mange fordeler for driften fremover.

– Annette kjenner selskapet ut og inn, så vi er veldig fornøyde med å ha henne som en kunnskapsrik sparringspartner i tiden fremover. Vi gleder oss til å komme i gang med nye prosjekter og nye samarbeid, avslutter Håkon, som ikke ser bort ifra at det kommer til å skje flere oppkjøp i fremtiden.

www.scanxgroup.com